Home / จํานองบ้าน ผู้สูงอายุ

จํานองบ้าน ผู้สูงอายุ

บริการ รับจำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนหลอกหรือโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายเพื่อบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365 Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้การแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก สัญญานาน 10ปี ต่อรองได้

- แนะนำการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลกำไรเยอะกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพ ให้ราคาดี

- รับไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ระวังโดนหลอก) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง รับจำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน เยอะสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาได้นานถึง 10 ปี กรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดสูงโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถจะลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดภายในเวลา 1 วัน บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างจะเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่แตกต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อได้ถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายช่วงเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของลูกค้าเป็นเด็ดขาด ทุกอย่างถ้าตัวท่านมีปัญหาก็ขอให้คุย ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดชำระ ก็สามารถแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

** นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่คุยตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่พอถึงเวลาจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง **

ในตอนนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือ ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์นี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้เลย ลำดับแรกที่มองเห็นได้คือเวลาที่ลูกค้าโทรขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อถึงเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง ก็ยังคงมีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งพนักงานที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่าอาย หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้สบายๆ แต่ว่าพอถึงเวลารับเงินหลายๆคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ อินเตอร์เน็ต หรือโทรติดต่อสอบถามหลายๆที่ ที่ลงข้อมูลในเน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือผู้ที่ต้องการใช้เงิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888