Home / จํานองบ้าน นอกระบบ

จํานองบ้าน นอกระบบ

บริการ รับจำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! ถูกโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ สัญญาซึ่งคนคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยถูก โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง การขายฝาก สัญญานาน 10ปี พูดคุยต่อรองได้

- ให้คำปรึกษาการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร ให้ราคาดีพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ควรระวังถูกหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- สามารถไถ่ถอนได้ตลอดภายใน 1 วัน บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างจะเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่มีข้อต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อได้อีกถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นาน 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของท่านเป็นเด็ดขาด ทุกเรื่องถ้าท่านมีปัญหาขอให้คุย ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุย

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการส่งชำระ ก็สามารถจะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

+ ท่องในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีตอนหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่พอถึงเวลาจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** อ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง +++

เวลานี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดคุยตกลง จะคุยเน้นแต่เรื่องปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควร หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเงินเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอแบบนี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย ประการแรกที่มองเห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้แจ้งมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ลองใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ เราก็ยังมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ดังนั้นเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า สามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่าอาย หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่คุยกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนเซ็นสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นหาข้อมูลให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลองหาข้อมูลเก่าๆ เน็ต หรือโทรติดต่อเช็คหลายๆ เจ้า ที่ลงข้อมูลในเน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำแนะนำทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือผู้ที่ต้องการใช้เงิน

pexels-photo-327540

สามารถติดต่อ นายทุนวรรณ ได้โดยตรง

 0853571365  Line:appleka888