Home / จํานองบ้าน ธนาคารไหนดี

จํานองบ้าน ธนาคารไหนดี

รับทำ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! ถูกโกงหรือหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งคนคนใดคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยไม่แพง โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้คำแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก มีสัญญายาวนาน 10ปี สามารถต่อรองได้

- ให้คำแนะนำการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกทม. ให้ราคาพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังถูกโกง ควรระวังโดนหลอกลวง) ไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาได้นานถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมจะไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถจะลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าเพียง 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่มีข้อต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าให้ชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อได้ถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายช่วงเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของลูกค้าเป็นอันขาด ทุกๆอย่างถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้มาคุย ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดชำระ ก็สามารถที่จะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

 

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

+++ นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่คุยตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่พอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

* รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ++

ขณะนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควร หรือหลอกว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ท่านลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลย ประการแรกที่เห็นได้คือในตอนที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง ก็มีโอกาสยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ขอย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ internet หรือโทรติดต่อถามหลายๆที่ ที่ลงในเน็ท นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำแนะนำทั้งนายหน้า หรือบุคคลที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888