Home / จํานองบ้าน ที่ยังผ่อนไม่หมด

จํานองบ้าน ที่ยังผ่อนไม่หมด

บริการ รับจำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! ถูกหลอกหรือโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายเพื่อบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญานาน 10ปี ต่อรองได้

- ให้คำปรึกษาการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลกำไรสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพ ให้ราคาพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ควรระวังโดนหลอกลวง) ไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้นานมากถึง 10 ปี ในกรณีไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างจะเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่ต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่ได้ทำไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปได้อีกถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่แตกต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านก็สามารถยืดขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้นาน 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของลูกค้าเป็นเด็ดขาด ทุกๆอย่างถ้าตัวท่านมีปัญหาก็ขอให้มาคุยปรึกษา หรือถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุยตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดส่งชำระ ก็สามารถแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านและที่ดิน

+ ท่องในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่พอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง *

เวลานี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาตกลง จะคุยเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือในเวลาที่ลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้บุคคลนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อควรระวัง

pexels-photo

โปรดใคร่ครวญดีๆในการอ่านส่วนนี้สักนิด

ให้ระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ เราก็ยังมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งพนักงานของ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ขอเตือนว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าช้า ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ระหว่างที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้ง่ายๆ แต่ว่าพอถึงเวลารับเงินหลายคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนทำสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่ต้อง ลองค้นหาข้อมูลให้เยอะๆไม่ว่าจะข้อมูลทางเน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ internet หรือโทรติดต่อถามหลายๆคน ที่ลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือลูกค้าที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

สนใจติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888