Home / จํานองบ้าน ติดบูโร

จํานองบ้าน ติดบูโร

รับทำ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! ถูกโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยไม่แพง โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้า ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้คำแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี สามารถพูดคุยต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลกำไรสูงกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร จะให้ราคาดีพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ระวังถูกหลอก) ไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานถึง 10 ปี กรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดสูงโดยอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้า 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างจะเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่แตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่ได้ทำไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อไปได้อีกถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายช่วงเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์เป็นเด็ดขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้ปรึกษา หรือถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุย

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการชำระ สามารถที่จะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ ตัวอย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายการโอนที่ดินและบ้าน

+++ ท่องไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยตกลงกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาล่อ แต่ว่าพอถึงเวลาจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

** รบกวนอ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง **

ณ.ปัจจุบันนี้ได้มีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาคุยตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควร หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มภายหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์นี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือในเวลาที่ลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้บุคคลนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อควรระวัง

pexels-photo

โปรดใคร่ครวญดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง เราก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกมา

ดังนั้นเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า สามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่าอาย หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ช่วงที่คุยกันก่อนจะทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่ว่าพอถึงเวลารับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนตัดสินใจทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางinternet ลองหาข้อมูลเก่าๆ เน็ต หรือโทรเช็คหลายๆที่ ที่ลงข้อมูลในเน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำปรึกษาทั้งนายหน้า หรือผู้ที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

สนใจติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888