Home / จํานองบ้าน ค่าธรรมเนียม

จํานองบ้าน ค่าธรรมเนียม

บริการ จำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่คนอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้า ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ เต็มใจให้คำแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง การขายฝาก มีสัญญายาวนาน 10ปี สามารถพูดคุยต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลกำไรสูงกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกทม. ให้ราคาพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังถูกโกง ควรระวังโดนหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง จำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาในการผ่อนชำระคือ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดสูงโดยอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่มีข้อแตกต่างกันเลยและจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากจะมีอายุตามสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปอีกถึง 10ปี) และในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำสัญญากันกี่ปี แต่ว่าที่สุดแล้วท่านก็สามารถยืดขยายช่วงเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่นอน)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของลูกค้าเป็นเด็ดขาด ทุกเรื่องถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้ปรึกษา ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดชำระ ก็สามารถจะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายการโอนบ้านและที่ดิน

* นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาล่อ แต่พอถึงเวลาจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

** รบกวนอ่านสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ++

ณ.ปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินควร หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ท่านลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลย ประการแรกที่เห็นได้คือตอนที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

pexels-photo

ลองใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อถึงตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ เราก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอก หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ดังนั้นเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่ตกลงกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้ง่ายๆ แต่ว่าพอถึงเวลารับเงินหลายคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่ต้อง ลองค้นหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเน็ท ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรติดต่อถามหลายๆที่ ที่ลงในเน็ท นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือบุคคลที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888