Home / จํานองบ้าน กี่วันได้เงิน

จํานองบ้าน กี่วันได้เงิน

บริการ รับจำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! โดนหลอกหรือโดนโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดจะบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอาเปรียบ เต็มใจให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี ต่อรองได้

- ให้คำแนะนำในการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลกำไรเยอะกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกทม. จะให้ราคาดี

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ระวังโดนหลอก) ไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก จำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน สูงสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในเวลา 1 วัน แค่บอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่ต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อได้ถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย ทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่ต่างกับทำกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถยืดขยายระยะเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. นายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านลูกค้าเป็นอันขาด ทุกๆเรื่องถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้คุย ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการชำระ สามารถจะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายการโอนบ้านและที่ดิน

+++ นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

++ รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง +++

ในตอนนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาคุย จะคุยเน้นแต่เรื่องปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินจะมาบวกเพิ่มทีหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์นี้ให้ท่านลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย สิ่งแรกที่มองเห็นได้คือตอนที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

pexels-photo

ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความนี้สักนิด

ให้ระวังสักนิด เมื่อถึงตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง เราก็สามารถเพิกถอนสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งพนักงานของ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกมา

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าช้าหรือสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนจะทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่พอถึงเวลารับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะทำสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะข้อมูลทางเน็ท ลองหาข้อมูลเก่าๆ อินเตอร์เน็ต หรือโทรถามหลายๆคน ที่ลงในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือบุคคลที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

สามารถติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

0853571365  Line:appleka888