Home / จํานองบ้าน พัทยา

จํานองบ้าน พัทยา

รับทำ จำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! ถูกโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยไม่แพง โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ เต็มใจให้คำแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก สัญญานาน 10ปี ต่อรองได้

- แนะนำในการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลตอบแทนสูงกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกทม. จะให้ราคาพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ระวังถูกหลอกลวง) ไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาของการผ่อนชำระ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายระยะเวลาได้นานมากถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมจะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดเยอะโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่บอกล่วงหน้า 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่ต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อได้ถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจำไว้ได้เลย ทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่แตกต่างกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถยืดขยายช่วงเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านเป็นอันขาด ทุกๆเรื่องถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้ปรึกษา ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุย

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดชำระ สามารถแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านและที่ดิน

** นึกในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีตอนหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาล่อ แต่ว่าพอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

+ รบกวนอ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง +++

เวลานี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ท่านลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย ลำดับแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อทราบ

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ก็ยังคงมีโอกาสเพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งพนักงานของ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ขอเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ช่วงที่คุยกันก่อนจะทำสัญญายังไงก็ได้ง่ายๆ แต่พอถึงเวลารับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะข้อมูลทางเน็ท ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ อินเตอร์เน็ต หรือโทรสอบถามหลายๆคน ที่ลงในเน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาทั้งนายหน้า หรือลูกค้าที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

สามารถติดต่อ นายทุนวรรณ ได้เลย

 0853571365  Line:appleka888