Home / จํานองบ้าน pantip

จํานองบ้าน pantip

บริการ รับจำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! ถูกโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยไม่แพง โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอาเปรียบ เต็มใจให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก สัญญานาน 10ปี สามารถพูดคุยต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกรุงเทพ จะให้ราคาพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ระวังโดนหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง รับจำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่จะให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาของการผ่อนชำระ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาได้นานมากถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายใน 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าเพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่มีข้อแตกต่างกันเลยและจะฟ้องร้องก็เพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อไปถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับทำกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์เป็นเด็ดขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาขอให้คุยปรึกษา หรือถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการส่งชำระ สามารถที่จะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

* ท่องไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

 

*** อ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง +++

ในตอนนี้ได้มีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้ทันทีเลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือตอนที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้บุคคลนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายท่านได้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านส่วนนี้สักนิด

ให้ระมัดระวังสักนิด เมื่อถึงเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ ก็ยังสามารถเพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่บอกเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวง หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกมา

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าสาย สามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าเวลานั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่คุยกันก่อนจะทำสัญญายังไงก็ได้สบายๆ แต่พอถึงเวลารับเงินหลายคนถูกโกงกันมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ อินเตอร์เน็ต หรือโทรติดต่อถามหลายๆคน ที่ลงข้อมูลในinternet นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำปรึกษาทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

0853571365  Line:appleka888