Home / จํานองบ้าน ดอกเบี้ยถูก

จํานองบ้าน ดอกเบี้ยถูก

รับทำ รับจำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! โดนโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยไม่แพง โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง การขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี สามารถต่อรองได้

- ให้คำแนะนำการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลกำไรเยอะกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกรุงเทพ จะให้ราคาพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ควรระวังถูกหลอก) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายระยะเวลาได้นานมากถึง 10 ปี กรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยราคาอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุของสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างจะเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่ต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่ได้ทำไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อได้อีกถึง 10ปี) และในความเป็นจริงปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้เลย ทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่แตกต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. แต่หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำสัญญากันกี่ปี แต่ว่าที่สุดแล้วท่านก็สามารถขยายช่วงเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านเป็นเด็ดขาด ทุกๆเรื่องถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้คุยปรึกษา ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการชำระ ก็สามารถที่จะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและบ้าน

++ ท่องไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่พอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

+++ อ่านสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง ++

ขณะนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดตกลง จะคุยเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควร หรือหลอกว่าไม่มีค่าอะไรเลย แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือ ที่กรมที่ดินจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าท่านเจอแบบนี้ให้ท่านลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้ว จึงได้แจ้งมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ลองใคร่ครวญดีๆในการอ่านบทความนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อถึงตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง ก็มีโอกาสยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวง หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวงมา

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าช้าหรือสาย สามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าเวลานั้นไม่ด่วนใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่ตกลงกันก่อนจะทำสัญญายังไงก็ได้ง่ายๆ แต่ว่าพอถึงตอนรับเงินหลายๆคนถูกโกงกันมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นหาข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรเช็คหลายๆ เจ้า ที่ลงข้อมูลในinternet นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือตัวแทน หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

สามารถติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ทันที

 0853571365  Line:appleka888