Home / จํานองบ้าน คืออะไร

จํานองบ้าน คืออะไร

รับทำ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! โดนโกงหรือหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก มีสัญญายาวนาน 10ปี สามารถพูดคุยต่อรองได้

- ให้คำแนะนำการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกทม. ให้ราคาดีพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ระวังถูกหลอก) ไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมจะไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างจะเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่มีข้อต่างกันเลยจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากจะมีอายุตามสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะสามารถขยายต่อได้ถึง 10ปี) และในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้เลย ทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่ต่างกับทำกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านก็สามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. นายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์เป็นอันขาด ทุกเรื่องถ้าตัวท่านมีปัญหาก็ขอให้คุยปรึกษา หรือถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุย

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการชำระ ก็สามารถจะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน

** นึกในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี ตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีตอนหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาล่อ แต่ว่าพอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

+++ รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง **

ขณะนี้ได้มีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือ ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลย ลำดับแรกที่มองเห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายท่านได้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อควรระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ เราก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่บอกพนักงานที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ดังนั้นเตือนว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนจะทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่ว่าพอถึงเวลารับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อย่างไรก็แล้วแต่ต้อง ลองค้นหาข้อมูลให้มากๆ อาจจะข้อมูลทางinternet ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ อินเตอร์เน็ต หรือโทรสอบถามหลายๆคน ที่ลงข้อมูลในinternet นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือลูกค้าที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ทันที

 0853571365  Line:appleka888