Home / จํานองบ้าน ดอกเบี้ยต่ํา

จํานองบ้าน ดอกเบี้ยต่ํา

รับทำ จำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! ถูกโกงหรือหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งคนคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายเพื่อบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก มีสัญญานาน 10ปี สามารถพูดคุยต่อรองได้

- ให้คำปรึกษาในการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ให้ราคาพิเศษ

- ไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังถูกโกง ควรระวังถูกหลอกลวง) ไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก จำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่จะให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาของการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้นานถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดสูงโดยราคาอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถจะลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในเวลา 1 วัน บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุของสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่แตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่เราได้ทำไว้ (แต่จะสามารถขยายต่อได้ถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของลูกค้าเป็นอันขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาขอให้มาปรึกษา ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการชำระ ก็สามารถแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านและที่ดิน

** นึกในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่พอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

* รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ++

ณ.ปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดคุยตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควร หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรเลย แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือ ที่กรมที่ดินจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์นี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้เลย ประการแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักหรือไม่

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อระวัง

pexels-photo

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

ให้ระมัดระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถึงแม้โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ก็ยังมีโอกาสเพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่บอกเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอก หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่ตกลงกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้ง่ายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายๆคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงได้เขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนตัดสินใจทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่ต้อง ลองค้นข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรถามหลายๆที่ ที่ลงในเน็ท นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำแนะนำทั้งนายหน้า หรือผู้ที่ต้องการใช้เงิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้เลย

 0853571365  Line:appleka888