Home / จํานองบ้าน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

จํานองบ้าน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

รับทำ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งคนคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยไม่แพง โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้การแนะนำ

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี ต่อรองได้

- แนะนำในการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนเยอะกว่าเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกทม. จะให้ราคาดี

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังถูกโกง ควรระวังโดนหลอก) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่จะให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน เยอะสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายระยะเวลาได้นานถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดสูงโดยอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถจะลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- สามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายใน 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้า 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างจะเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่มีข้อแตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปได้อีกถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย ทำจำนองกับบุคคลธรรมดาไม่ต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถยืดขยายระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านลูกค้าเป็นเด็ดขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้ปรึกษา หรือถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการชำระ สามารถจะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

* ท่องในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีตอนหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** อ่านสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***

ในตอนนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุยตกลง จะคุยเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเงินเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้ทันทีเลย ลำดับแรกที่สังเกตุได้คือในเวลาที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้บุคคลนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อระวัง

pexels-photo

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านบทความนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อถึงตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม เราก็ยังมีโอกาสเพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอก หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ขอเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้สบายๆ แต่ว่าพอถึงตอนรับเงินหลายคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะเซ็นสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ท ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรเช็คหลายๆ เจ้า ที่ลงข้อมูลในinternet นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาทั้งนายหน้า หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

สามารถติดต่อ นายทุนวรรณ ได้โดยตรง

 0853571365  Line:appleka888