Home / จํานองบ้านที่ดิน

จํานองบ้านที่ดิน

รับทำ จำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! โดนหลอกหรือโดนโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายเพื่อบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยไม่แพง โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้า ระวังถูกเอาเปรียบ เต็มใจให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก มีสัญญายาวนาน 10ปี ต่อรองได้

- ให้คำแนะนำการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลกำไรเยอะกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร จะให้ราคาพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังถูกโกง ระวังถูกหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่จะให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาของการผ่อนชำระคือ 3 เดือน เยอะสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้นานถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้า 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่มีข้อแตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำไว้ (แต่ว่าจะสามารถขยายต่อไปถึง 10ปี) และในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกๆอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถยืดขยายระยะเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่)

3. นายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านเป็นอันขาด ทุกเรื่องถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาก็ขอให้มาคุยปรึกษา หรือถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการส่งชำระ สามารถจะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ ตัวอย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

** นึกในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีตอนหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

** อ่านสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง +

ขณะนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอแบบนี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลย ลำดับแรกที่มองเห็นได้คือเวลาที่ลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

pexels-photo

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถึงแม้โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ก็ยังมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่บอกพนักงานที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าเวลานั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรติดต่อเช็คหลายๆคน ที่ลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำทั้งนายหน้า หรือลูกค้าที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888