Home / จํานองบ้านพร้อมที่ดิน

จํานองบ้านพร้อมที่ดิน

บริการ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนโกงหรือหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญานานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ ข้อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกคนหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ เต็มใจให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง การขายฝาก สัญญานาน 10ปี สามารถต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนเยอะกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ให้ราคาดีพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ระวังถูกโกง ระวังโดนหลอกลวง) ไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี กรณีที่ไม่พร้อมไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดสูงโดยอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถจะลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- สามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่ต่างกันเลยจะฟ้องร้องเพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปอีกถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับทำกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกๆอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านก็สามารถยืดขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้นาน 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านลูกค้าเป็นอันขาด ทุกๆอย่างถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้ปรึกษา ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ถูกจุดของปัญหา

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการส่งชำระ ก็สามารถที่จะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านและที่ดิน

* ท่องในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาล่อ แต่พอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** อ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง +++

ขณะนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน เริ่มโกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ท่านลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้ทันที ประการแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ลองใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

ให้ระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม เราก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งต่อพนักงานของ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ขอเตือนว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามที สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่าอาย หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่คุยกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้ง่ายๆ แต่ว่าพอถึงตอนรับเงินหลายคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่ต้อง ลองหาข้อมูลให้เยอะๆไม่ว่าจะข้อมูลทางเน็ท ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรติดต่อเช็คหลายๆที่ ที่ลงในเน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

สนใจติดต่อ นายทุนวรรณ ได้โดยตรง

 0853571365  Line:appleka888