Home / จํานองบ้านที่ไหนดี

จํานองบ้านที่ไหนดี

บริการ จำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนโกงหรือโดนหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365   Line:Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก มีสัญญานาน 10ปี ต่อรองได้

- ปรึกษาในการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลกำไรเยอะกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะเขตกทม. จะให้ราคาพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังถูกโกง ควรระวังถูกหลอก) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก จำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุดคือ 36 เดือน

- ทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถที่จะไถ่ถอนได้ตลอดภายในเวลา 1 วัน บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่ต่างกันเลยจะฟ้องร้องก็เพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปถึง 10ปี) และในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกๆอย่างต้องฟ้องดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้นาน 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านลูกค้าเป็นเด็ดขาด ทุกๆอย่างถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาก็ขอให้คุยปรึกษา ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการส่งชำระ สามารถแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือว่า ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและบ้าน

++ นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

+++ อ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ++

เวลานี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุย จะคุยเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือว่า ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าเจอแบบนี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้บุคคลนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมาแล้ว จึงได้แจ้งมาเพื่อควรระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญดีๆในการอ่านบทความนี้สักนิด

โปรดระมัดระวังสักนิด เมื่อถึงเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เหมือนตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง ก็มีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ขอเตือนว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย สามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าเวลานั้นไม่ด่วนใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ระหว่างที่ตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้ง่ายๆ แต่พอถึงเวลารับเงินหลายคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนทำสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเน็ท ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ เน็ต หรือโทรเช็คหลายๆ เจ้า ที่ลงในเน็ท นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือบุคคลที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้เลย

 0853571365  Line:appleka888