Home / ทำจำนองที่ดิน

ทำจำนองที่ดิน

บริการ รับจำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากบ้าน ที่ดิน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนหลอกหรือโดนโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

กฏหมายมาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดก็ได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาของทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทร 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก มีสัญญานาน 10ปี พูดคุยต่อรองได้

- ให้คำแนะนำการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน รับซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพ จะให้ราคาดี

- ไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ระวังโดนหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน รับไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้จะเป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดสูงโดยราคาอ้างอิงจากราคาการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถจะลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดภายในเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าเพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่แตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องเพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่เราได้ทำไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปอีกถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่แตกต่างกับทำกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกๆอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำสัญญากันกี่ปี แต่ว่าที่สุดแล้วท่านก็สามารถยืดขยายระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คงไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของท่านเป็นอันขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้คุย ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้และเมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดส่งชำระ ก็สามารถที่จะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือคิดจาก ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน

++ นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยไม่แพง มาดึงดูด แต่พอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

++ รบกวนอ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **

ในตอนนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาพูดคุยตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง เปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือ ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลย ลำดับแรกที่มองเห็นได้คือตอนที่ลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อควรระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านบทความนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ ก็มีโอกาสเพิกถอนสัญญาได้ เพียงแค่แจ้งต่อพนักงานที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกลวง

ขอย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าช้า ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ถึงแม้ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่าอาย หรือ ถ้าเวลานั้นไม่รีบใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนจะทำสัญญายังไงก็ได้สบายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายๆคนถูกโกงกันมาแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองหาข้อมูลให้เยอะๆอาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองค้นหาข้อมูลเก่าๆ internet หรือโทรติดต่อถามหลายๆคน ที่ลงข้อมูลในinternet นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365  Line:appleka888