Home / ทำจำนองบ้าน

ทำจำนองบ้าน

รับทำ รับจำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! ถูกหลอกหรือโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำที่ได้บอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

มาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ยังค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งได้จำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ผ่านนายหน้า ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง การขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี สามารถต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ฟรี

- รับสมัครนายหน้าไม่มีประสบการณ์ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกทม. จะให้ราคาดีพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ควรระวังโดนหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก จำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาของการผ่อนชำระ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมจะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดสูงโดยราคาอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- สามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่แตกต่างกันเลยและจะฟ้องร้องเพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าให้ชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากจะมีอายุตามช่วงสัญญาที่ได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะสามารถขยายต่อไปได้ถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ว่าที่สุดแล้วท่านก็สามารถขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่)

3. นายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือ ยึดทรัพย์ของท่านลูกค้าเป็นอันขาด ทุกอย่างถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้มาปรึกษา หรือถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือว่าไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่

ทางลูกค้าจะตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดส่งชำระ สามารถแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ยไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา       ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า
ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง
ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ)
200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา
ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( จะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือว่า ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและบ้าน

** ท่องไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม แล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่พอจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

* อ่านสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **

ขณะนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุย จะคุยเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินจากที่ควร หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านของท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินจะมาบวกเพิ่มทีหลัง ถ้าท่านเจอแบบนี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้เลย ลำดับแรกที่เห็นได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักหรือไม่

หมายเหตุ ได้มีลูกค้าหลายท่านเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญให้ดีๆในการอ่านตรงนี้สักนิด

ให้ระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ เราก็ยังมีโอกาสเพิกถอนสัญญาได้ เพียงเราแค่บอกพนักงานของ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวง หรือแม้แต่นัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ต้องบอกกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอกมา

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าเวลานั้นไม่รีบใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไป ระหว่างที่ตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้ง่ายๆ แต่พอถึงตอนรับเงินหลายคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงเขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนเซ็นสัญญา จำนอง หรือ ขายฝาก อะไรอันใดก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลองsearchข้อมูลเก่าๆ internet หรือโทรถามหลายๆที่ ที่ลงในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน ยินดีให้คำปรึกษาทั้งนายหน้า หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ทันที

 0853571365  Line:appleka888