Home / รับทำขายฝากบ้าน

รับทำขายฝากบ้าน

บริการ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ควรระวัง!!! โดนหลอกหรือโดนโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ ใจดี 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คนอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังคนภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาการจำนองนั้น ท่านว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้มีการขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาของทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการทำจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะสามารถบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี พูดคุยต่อรองได้

- แนะนำการกู้เงินและจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนเยอะกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด ซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร ให้ราคาดีพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังโดนโกง ระวังถูกหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

ไถ่ถอนขายฝาก ไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง จำนองที่ดิน รับขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้านและที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่ให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน สูงสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายช่วงระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี ในกรณีไม่พร้อมไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดเยอะโดยอ้างอิงจากราคาในการซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดภายในเวลา 1 วัน แค่ท่านบอกล่วงหน้าแค่เพียง 1 วันก็พอ

นโยบายในการต่ออายุสัญญาจำนองและการขายฝาก

1. การจำนองไ่ม่มีอายุความในการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างจะเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่แตกต่างกันเลยและจะฟ้องร้องก็เพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าให้ชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่เราได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะสามารถขยายต่อไปถึง 10ปี) และในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็จะไถ่ถอนออกกันแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าหากท่านจำนอง ขอให้ท่านจำไว้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างจำเป็นต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาการขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถยืดขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คิดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านเป็นเด็ดขาด ทุกๆอย่างถ้าตัวท่านมีปัญหาขอให้ปรึกษา ถ้าท่านมีความต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ถูกจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอว่านายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุนกับท่าน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะตกลง

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่จะต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดการชำระ สามารถที่จะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำกันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้คนธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านและที่ดิน

++ นึกไว้ในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี ตัวอย่างเช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ โกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่ว่าพอจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

** อ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง *

ในตอนนี้เริ่มมีผู้แอบอ้างเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้เราสังเกตุเวลาตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินควร หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือ ณ.กรมที่ดินจะมาบวกเงินเพิ่มภายหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์นี้ให้ลูกค้าห้ามทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้ทันทีเลย สิ่งแรกที่เห็นได้คือในตอนที่ลูกค้าโทรขอชื่อของนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อระวัง

pexels-photo

ได้โปรดใคร่ครวญดีๆในการอ่านส่วนนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อตอนไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยตกลงกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ช่าง ก็ยังคงมีโอกาสยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่บอกพนักงานที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวงมา หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อทำการถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้ามีความต้องการจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ดังนั้นเตือนว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าช้าหรือสาย ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินมากๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ช่วงที่คุยตกลงกันก่อนทำสัญญายังไงก็ได้สบายๆ แต่ว่าพอถึงตอนรับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมามากแล้ว จึงได้เขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่คุยก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่ขอให้ท่าน ลองค้นข้อมูลให้มากๆ อาจจะข้อมูลทางเน็ต ลองหาข้อมูลเก่าๆ เน็ต หรือโทรเช็คหลายๆคน ที่ลงในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำทั้งนายหน้า หรือลูกค้าที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

สนใจติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ทันที

 0853571365  Line:appleka888