Home / รับทำจำนองที่ดิน

รับทำจำนองที่ดิน

รับทำ รับจำนองบ้านและที่ดิน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! ถูกโกงหรือหลอก

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณได้โดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี พูดคุยต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กฏหมายมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือ สัญญาซึ่งคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง ให้เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

กฏหมายมาตรา 714 อันสัญญาในการจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะมีการบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นๆ ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดก็ได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าจะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

มาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองบุคคลใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่ให้น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง จริงใจ ดอกเบี้ยถูก โทร 0853571365 Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือตัวแทน ควรระวังถูกเอาเปรียบ ยินดีให้การปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาท

- การจำนอง ขายฝาก มีสัญญานาน 10ปี ต่อรองได้

- ปรึกษาการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลกำไรสูงกว่านายทุนเจ้าอื่น แต่ว่าของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- รับไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว รับซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกทม. ให้ราคาพิเศษ

- รับไถ่ถอนบ้าน (ควรระวังถูกโกง ควรระวังถูกหลอกลวง) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ รับจำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับจำนอง จำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

ขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระคือ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นถูกต้องตามกฏหมาย

- รับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากท่านทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- ท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาได้นานมากถึง 10 ปี ในกรณีที่ไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน

- ยอดเงินที่ท่านกู้จะให้ยอดสูงโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- ท่านสามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอด

- ท่านสามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลา 1 วัน บอกล่วงหน้า 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุสัญญาจำนองและขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกๆอย่างเหมือนธนาคารทุกประการ ไม่แตกต่างกันเลยจะฟ้องร้องเพื่อจะขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. ขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้ (แต่ว่าจะขยายต่อไปอีกถึง 10ปี) ซึ่งในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายของนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย เวลาทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคาร ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายถ่ายทอดออกตลาดแล้วนำเงินส่วนที่ท่านได้ทำจำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านสามารถขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้นานถุง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีเป็นแน่นอน)

3. นายทุนวรรณไม่ได้มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์เป็นเด็ดขาด ทุกเรื่องถ้าท่านลูกค้ามีปัญหาขอให้ปรึกษา ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารก็โปรดแจ้งปรึกษา เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณก็ดีใจด้วย

นโยบายการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุย

ยกตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากขาดชำระ สามารถที่จะแจ้งได้โดยไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นให้ไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจ อย่างเช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามข้อหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จะจำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (เสียอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายการโอนบ้านและที่ดิน

+++ นึกในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ให้ยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกลวงทุกกรณี เช่น โกหกว่าไม่มีค่านายหน้าหรือตัวแทน ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีตอนหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาล่อ แต่ว่าพอถึงเวลาจะทำสัญญาจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่บอกไว้ตอนแรก ให้ยกเลิกสัญญาทันที

* อ่านข้อมูลสักนิดเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง ***

ในตอนนี้ได้มีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุยตกลง จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการ หรือค่ากินเปล่า เกินควรจะเป็น หรือหลอกลวงว่าไม่มีค่าอะไรต่างๆ แล้วนัดไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือว่า ที่กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเงินเพิ่มทีหลัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ท่านยกเลิกสัญญาแล้วรีบกลับบ้านได้ทันทีเลย ประการแรกที่มองเห็นได้คือตอนที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านท่าน เพื่อดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นหรือรู้จักหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแล้ว จึงได้แจ้งมาเพื่อทราบ

pexels-photo

ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านส่วนนี้สักนิด

โปรดระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้เหมือนตอนคุยตกลงก่อนทำสัญญา ถึงแม้โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตามแต่ ก็ยังมีโอกาสยกเลิกสัญญาได้ เพียงแค่บอกเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินว่า ถูกหลอก หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ดังนั้นย้ำว่า ถ้าถูกโกง ไม่มีคำว่าสาย สามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังจะสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่รีบใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ระหว่างที่คุยตกลงกันก่อนจะทำสัญญาอะไรก็ได้ง่ายๆ แต่ว่าพอถึงตอนรับเงินหลายๆคนโดนโกงกันมาแล้ว จึงได้เขียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนรับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรมาหานายทุนตุ๊กได้ เต็มใจให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องอาย) ก่อนจะทำสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลองหาข้อมูลเก่าๆ เน็ท หรือโทรถามหลายๆที่ ที่ลงในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำปรึกษาทั้งนายหน้าหรือตัวแทน หรือบุคคลที่ต้องการเงินฉุกเฉิน

pexels-photo-327540

ติดต่อ นายทุนวรรณ ได้โดยตรง

 0853571365  Line:appleka888