Home / รับทำจำนองบ้าน

รับทำจำนองบ้าน

บริการ จำนองที่ดินและบ้าน รับขายฝากที่ดิน บ้าน

building-joy-planning-plans

ระวัง!!! โดนหลอกหรือโกง

pexels-photo-429247

 

นายทุนวรรณโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

นายทุนวรรณ จริงใจ 0853571365  Line:appleka888

- ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 บาทเท่านั้น

- จำนอง ขายฝาก สัญญายาวนานถึง 10ปี ต่อรองได้

 

ข้อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรา 702 อันว่าจำนองแล้วนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้ให้แก่คนอีกคนหนึ่ง โดยเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่

มาตรา 714 อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

stock-photo-house-purse-money-housing-estate-the-keys-payments-buying-a-home-purchase-real-estate-f74f55a2-38db-403e-b0cd-c0c925e952af

มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและสามารถให้ขายทอดตลาดได้

กฏหมายมาตรา 729 นอกจากทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในกฏหมายมาตราก่อนหน้านั้น ผู้รับจำนองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดั่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

pexels-photo-276724

(2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พึงพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ และ

(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้

กฏหมายมาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีการประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่คงค้างชำระกันไว้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น

กฏหมายมาตรา 735 เมื่อผู้รับจำนองคนใดบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้แก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจำนองได้

pexels-photo-567633

รับจำนองบ้าน ที่ดิน นายทุนวรรณโดยตรง ใจดี ดอกเบี้ยถูก โทรติดต่อ 0853571365  Line:appleka888 ไม่ต้องผ่านนายหน้า ควรระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ ยินดีให้คำปรึกษา

pexels-photo-280222

- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 บาท

- จำนอง การขายฝาก สัญญายาวนาน 10ปี พูดคุยต่อรองได้

- แนะนำในการกู้เงินจำนองบ้านจากธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

- รับสมัครนายหน้าใหม่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่ของานที่ไม่ออกตลาดและโฉนดลอย

- ไถ่ถอนจำนอง รับซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ซื้อตึกแถว ซื้อคอนโด รับซื้อทาว์นเฮ้าส์

เฉพาะบริเวณกรุงเทพ จะให้ราคาดี

- รับไถ่ถอนบ้าน (ระวังโดนโกง ระวังโดนหลอก) รับไถ่ถอนจำนองบ้าน ไถ่ถอนเปลี่ยนมือ จำนอง

รับไถ่ถอนขายฝาก รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน จำนอง รับจำนองที่ดิน ขายฝาก รับจำนองที่ดิน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน รับขายฝากบ้านหรือที่ดิน

pexels-photo-636342

เงื่อนไข

- ระยะเวลาที่จะให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6เดือน 3 เดือน หรือ 10ปี แล้วแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด

- ระยะเวลาในการผ่อนชำระคือ 3 เดือน เยอะสุด 36 เดือน

- ทำสัญญากันที่กรมที่ดินเท่านั้นและถูกต้องตามกฏหมาย

- สามารถรับเงินได้ทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ทำธุรกรรม ณ.กรมที่ดิน

- สามารถขยายระยะเวลาได้ยาวนานมากถึง 10 ปี กรณีไม่พร้อมไถ่ถอน

- จำนวนยอดเงินที่ท่านทำการกู้จะให้ยอดสูงโดยราคาอ้างอิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน

- สามารถลดเงินต้น หรือลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลา

- สามารถไถ่ถอนได้ตลอดเวลาภายในเวลา 1 วัน แค่บอกล่วงหน้าแค่ 1 วันก็พอ

นโยบายการต่ออายุของสัญญาจำนองและขายฝาก

1. จำนองไ่ม่มีอายุความการต่ออายุ เพราะฉะนั้นนายทุนจะกลัวลูกค้ามากกว่าลูกค้ากลัวนายทุน ทุกอย่างเหมือนธนาคารทั้งหมด ไม่ต่างกันเลยจะฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งท่านลูกค้าชำระเงินคืนเท่านั้นเอง

2. การขายฝากก็จะมีอายุตามสัญญาที่ได้ทำไว้ (แต่จะสามารถขยายต่ออีกถึง 10ปี) แต่ในความเป็นจริงในปีที่ 2ลูกค้าก็ไถ่ถอนออกกันไปแล้ว

นโยบายนายทุนวรรณ

1. ถ้าท่านทำจำนอง ขอให้ท่านจดจำไว้ได้เลย ทำจำนองกับคนธรรมดาไม่ต่างกับธนาคารเลย ไม่สามารถยึดได้ ทุกอย่างต้องฟ้องเพื่อดำเนินขายทอดออกตลาดแล้วจึงนำเงินส่วนที่ท่านได้จำนองกับนายทุนวรรณมาใช้คืนเท่านั้นเอง

2. หากทำขายฝาก สัญญาขายฝากจะระบุไว้ชัดเจนว่าทำสัญญากันกี่ปี แต่ที่สุดแล้วท่านก็สามารถขยายช่วงระยะเวลาขายฝากได้ถึง 10ปี (คาดว่าไม่มีใครเอาไว้เกิน10ปีแน่)

3. ตัวนายทุนวรรณไม่มีนโยบายฟ้อง หรือว่า ยึดทรัพย์ของท่านเป็นอันขาด ทุกอย่างถ้าตัวท่านลูกค้ามีปัญหาก็ขอให้มาคุยปรึกษา ถ้าท่านต้องการยอดเงินเพิ่มหรือว่าต้องการไถ่ถอน หรือ ไถ่ถอนเพื่อนำไปเข้าธนาคารโปรดแจ้งปรึกษา เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องตรงจุดของปัญหานั้นๆ

4. อยากให้ท่านคิดเสมอนายทุนวรรณเป็นเพื่อนร่วมทุน ไม่ใช่เจ้าหนี้เมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินไปได้ หรือไถ่ถอนออกไปได้ นายทุนวรรณเองก็ดีใจด้วย

นโยบายในการทำจำนองและขายฝาก

- ดอกเบี้ยคิดเป็น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี ซึ่งระยะเวลาการทำสัญญา 3-6 เดือนหรือ 1ปี หรือแล้วแต่ทางลูกค้าจะคุยตกลง

ตัวอย่างเช่น 200,000*1% 2000บาทที่ต้องส่งให้ทุกเดือน

- หากว่าขาดการส่งชำระ ก็สามารถจะแจ้งได้ไม่มีนโยบายเพิ่มดอกเบี้ย ไม่ทบต้นทบดอก

- การต่ออายุสัญญานั้นไปทำสัญญากันที่กรมที่ดินแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เช่น 1-10ปี

รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นคนธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน )

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่ได้จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

pexels-photo-70292
pexels-photo-618158
pexels-photo-210585
pexels-photo-388830

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่อย่างใดเยอะกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือ ธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ราคา 1 บาท(0.50%) ตามราคา

ซื้อขายแต่ว่า ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

*** ท่องในใจได้เลย ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก หากสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ให้ลูกค้ายกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดนโกง หรือ โดนหลอกทุกกรณี เป็นต้นว่า โกหกว่าไม่มีค่านายหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียม สุดท้ายแล้วมามีทีหลัง หรือ จะโกหกเอาดอกเบี้ยถูก มาดึงดูด แต่ว่าพอถึงเวลาจะทำจริงๆ ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่บอกไว้ตอนแรก ก็ให้ยกเลิกสัญญาทันที

*** รบกวนอ่านข้อมูลสักนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ++

ขณะนี้ได้มีผู้แอบอ้างตัวเป็นนายทุน ได้โกหกหรือหลอกลวงว่าเป็นนายทุนให้สังเกตุเวลาพูดคุย จะมุ่งเน้นแต่เรื่องปากถุง ค่าเปอร์เซ็น ค่าดำเนินการต่างๆ หรือเงินค่ากินเปล่า เกินจากที่ควรจะเป็น หรือหลอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ แล้วนัดวันไปดูหลักทรัพย์ที่บ้านท่าน หรือ ณ.กรมที่ดินแล้วจะมาบวกเพิ่มภายหลัง ถ้าท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ท่านลูกค้าอย่าทำสัญญาให้ยกเลิกสัญญาแล้วกลับบ้านได้ทันที ประการแรกที่สังเกตุได้คือเวลาที่ท่านลูกค้าโทรติดต่อขอชื่อนายทุนแล้ว ให้ไปที่ กรมที่ดินที่ออกโฉนดบ้านของท่าน เพื่อจะดูว่าชื่อนี้คนนี้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยหรือรู้จักดีหรือไม่รู้จัก

หมายเหตุ ได้เคยมีลูกค้าหลายๆท่านเคยเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อระวัง

pexels-photo

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตรงนี้สักนิด

ให้ระวังสักนิด เมื่อเวลาไปทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนตอนตกลงก่อนทำสัญญา ถ้าแม้ว่าโฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม เราก็ยังสามารถยกเลิกสัญญาได้ เพียงเราแค่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมที่ดินว่า ถูกหลอกลวง หรือแม้แต่ว่านัดธนาคารมาเพื่อถ่ายถอนและเปลี่ยนมือเป็นจำนอง หรือ ขายฝากต่อ ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ ควรบอกกับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าโดนหลอกลวงมา เจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่โดนหลอก

ขอย้ำว่า ถ้าโดนโกง ไม่มีคำว่าสาย สามารถยกเลิกสัญญาได้ แม้แต่ว่า โฉนดหรือภาษี ออกมาแล้วก็ตาม สามารถยกเลิกสัญญาได้ และยังสามารถได้โฉนดคืน อย่ากลัว หรือ ถ้าวันนั้นไม่ด่วนใช้เงินจริงๆ ให้ยกเลิกสัญญาไปเลย ระหว่างที่ตกลงกันก่อนทำสัญญาอะไรก็ได้สบายๆ แต่พอถึงเวลารับเงินหลายๆคนถูกโกงกันมามากแล้ว จึงได้เรียนมาเพื่อเตือนสติเท่านั้นให้ยกเลิกสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงก่อนได้รับเงิน เมื่อยกเลิกแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อมาหานายทุนตุ๊กได้ ยินดีให้การช่วยเหลือ(ไม่ต้องเขินอาย) ก่อนเซ็นสัญญา ขายฝากหรือจำนอง อะไรอันใดก็แล้วแต่อย่าลืม ลองค้นหาข้อมูลให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเน็ต ลองหาข้อมูลเก่าๆ internet หรือโทรติดต่อสอบถามหลายๆ เจ้า ที่ลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต นายทุนตุ๊กไม่กั๊กงาน เต็มใจให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือตัวแทน หรือผู้ที่ต้องการเงินด่วน

pexels-photo-327540

สนใจติดต่อ นายทุนวรรณ ได้ตลอด

 0853571365 Line:appleka888